Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Hãy thổi kèn cho đến khi đèn tắt