Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Đang ngủ thì thằng em trai vào phòng đòi chị cởi đồ ra đụ